We bestaan 50 jaar!
Kijk ook op onze jubileumsite!

Nieuws

Agenda

Contactformulier

login voor leiding

Fraeylema Over ons Sociale Veiligheid

Over ons - Sociale Veiligheid

Sociale Veiligheid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Scouting Fraeylema vindt het belangrijk dat haar leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Sociale veiligheid binnen Scouting Fraeylema betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet, zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Preventie

Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving, en hierin werken we nauw samen met Scouting Nederland. Zo wordt aan dit onderwerp aandachtbesteed in de leidingtrainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol Grensoverschrijdend Gedrag.
In de alinea's hieronder is meer te lezen over de stappen die Scouting Fraeylema zet om blijvend te werken aan een sociaal veilig omgeving. 

Gedragscode

De gedragscode van Scouting Nederland geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Iedereen met een functie binnen Scouting Fraeylema dient zich hier aan te houden. De gedragscode van Scouting Nederland vind je hier.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Binnenkort dienen al onze vrijwilligers die te maken hebben met jeugdleden deze verklaring te overhandigen. 

Aannamebeleid

Naast het overhandigen van een Verklaring Omtrent Gedrag hebben wij nog aanvullende maatregelen wanneer personen van buiten onze groep een functie willen vervullen. Zo zal er een kenningsmakingsgesprek plaatsvinden met het groepsbestuur, en kan er informatie worden ingewonnen bij eventuele voorgaande Scoutinggroepen. Ook geldt er een proefperiode van 3 maanden, die na verloop zal worden geëvalueerd met het groepsbestuur, eventuele betrokkenen en het nieuwe lid.  

Vertrouwelijke onderwerpen

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

Schorsing en Verwijdering

Als uit een van de bovengenoemde maatregelen blijkt dat een lid niet naar behoren functioneerd binnen de groep of dat er onverhoopt sprake is van grensoverschrijdend gedrag, kan dit lid worden geschorst of zelfs volledig zijn of haar lidmaatschap worden ontnomen. Afhankelijk van de ernst van het toedoen kan de persoon in kwestie ook op landelijk worden geweerd van lidmaatschap bij Scouting.